Scoreformulieren

Bericht van Frans:

Ik heb in Excel scoreformulieren gemaakt voor 4 en 5 spelers, met een tafelpuntenuitslag zoals we die tellen op competitie-avonden van de Rode Draak Twente.

Ze zijn hieronder te downloaden, voor op- en aanmerkingen houd ik me aanbevolen.

De bestanden heten resp. controle 4 en controle 5.

Je vult uitsluitend in in de groene vakken. In de kolom MAHJONG het aantal getelde punten, in de kolom DOOR het nummer van de speler die de mahjong gemaakt heeft, in de kolom VAN het nummer van de speler die de mahjong gegeven heeft. NB bij een door de speler zelfgepakte mahjong vul je het nummer van de speler zelf in in de kolommen VAN en DOOR. Bij een remise kun je volstaan met het invullen van een 0 in de kolom MAHJONG,

In het onwaarschijnlijke geval dat twee spelers eenzelfde puntentotaal hebben bij het afsluiten van de sessie moet je de tafelpuntenscore zelf invullen.