Scoreformulieren

Puntentelling

Een overzicht op 2 kantjes van alle puntencombinaties kun je hieronder downloaden.

Excel-scoreformulieren

Excel-scoreformulieren voor 4 en 5 spelers, met een tafelpuntenuitslag zoals we die tellen op competitie-avonden van de Rode Draak Twente. te gebruiken op laptop, tablet of telefoon met Excel.

Je vult uitsluitend in in de groene vakken. In de kolom MAHJONG het aantal getelde punten, in de kolom DOOR het nummer van de speler die de mahjong gemaakt heeft, in de kolom VAN het nummer van de speler die de mahjong gegeven heeft. NB bij een door de speler zelfgepakte mahjong vul je het nummer van de speler zelf in in de kolommen VAN en DOOR. Bij een remise kun je volstaan met het invullen van een 0 in de kolom MAHJONG,

In het onwaarschijnlijke geval dat twee spelers eenzelfde puntentotaal hebben bij het afsluiten van de sessie moet je de tafelpuntenscore zelf invullen.

Puntentelling

Een boekje met de punten per combinatie met referenties naar het boekje van Jan Ketzer,  kun je hieronder downloaden: wie immer ohne Gew√§hr.