Aspirant-leden

Cursus Modern Mahjong

Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor het volgen van een cursus. 

Deze bestaat uit 5 lessen van 2 uur.

Na deze 5 lessen kan men 3 maand gratis meespelen in clubverband.

Cursusdata

In overleg met de cursisten.

Kosten 

€ 60,00 p.p. (incl. 1 cursusboek, koffie & thee)

Betaling kan contant bij de eerste les of overgemaakt worden op rekening:

NL66INGB0758510314 t.n.v. C. van Heerikhuizen te Hengelo.

Informatie & opgave

Via rodedraaktwente@gmail.com onder vermelding van naam, adres, emailadres, en eventuele ervaring met het Mahjong.

Cursusboekje Modern Mahjong

Modern Mahjong, geschreven door Jan Ketzer, is een boekje dat inzicht geeft in het Mahjongspel, zoals dat tegenwoordig in de meeste Nederlandse clubs gespeeld wordt.

Het lastigste van de puntentelling van dit Mahjongsysteem is het uitkomen met 8 punten.

Dit boekje probeert vooral voor nieuwe spelers een helpende hand te bieden met een beknopt overzicht van de puntentelling en duidelijkheid te scheppen in de waarde van de combinaties, die tot Mahjong leiden.

Er is ruimte voor persoonlijke aantekeningen.

Het boekje is los te bestellen en kost € 10,00. (excl. portokosten). 

Een pakket van 5 exemplaren kost € 37,50.

Bestellingen via: rodedraaktwente@gmail.com 

naar boven                                                                                                                                home