Cursus Modern Mahjong
Vier avonden van 19.30 – 21.30 uur

Cursusdata

In overleg met de cursisten.

Kosten: € 45,00 p.p. (incl. 1 cursusboek,  syllabi, koffie & thee)                                                Echtparen (1 cursusboek) € 80,00

Informatie & opgave:
cursus@rodedraaktwente.nl                                                                                                   met vermelding van naam, adres, @mailadres,en eventuele ervaring met het Mahjong.

De inschrijving wordt definitief na storting van het verschuldigde bedrag.

ING-rekening:        NL66INGB0758510314   t.n.v. H.Buursink  te Enschede.

Cursusboekje Modern Mahjong.

Modern Mahjong, geschreven door Jan Ketzer, is een boekje dat inzicht geeft in het Mahjongspel, zoals dat tegenwoordig in de meeste Nederlandse clubs gespeeld wordt. Het lastigste van de puntentelling van dit Mahjongsysteem is het uitkomen met 8 punten. Dit boekje probeert vooral voor nieuwe spelers een helpende hand te bieden met een beknopt overzicht van de puntentelling en duidelijkheid te scheppen in de waarde van de combinaties, die tot Mahjong  leiden. Er is ruimte voor persoonlijke aantekeningen.

Het boekje in zwart / wit kost €4,50. (incl. portikosten)
Het boekje in kleur kost €11,00. (incl. portikosten)

Bestellingen via: modernmahjong@rodedraaktwente.nl.