In memoriam Hennie Rietman-Hasperhoven

(4-10-1934 – 20-3-2013)

Hennie, sinds enige jaren een trouw lid, is na een lang ziekbed op 20 maart overleden. Zij was markant in haar optreden, een doorzetster, die zich niet gauw opzij liet zetten en graag naar de mahjongwoensdag-avonden in Hengelo ging. Haar laatste wedstrijd speelde zij op 4 juli 2012. Dat was de eerste keer dat wij een bijeenkomst in het Denksportcentrum hadden. De crematie-plechtigheid zullen we niet licht vergeten. De wijze waarop de familie haar schetste was ontroerend en ook de prachtige muziek maakte het tot een waardig afscheid.

Hennie-Rietman-Hasperhoven