Foto wordt gebruikt op de pagina “Het Mahjonggenootschap”.