Mahjongvereniging Rode Draak Twente
www.rodedraaktwente.nl

25 ste Rode Draak toernooi!


Zaterdag 12 oktober 2019 organiseert Mahjongvereniging Rode Draak Twente voor de 25 ste keer een MCR- toernooi, zowel voor recreanten als competitiespelers. Het toernooi vindt plaats in het Denksportcentrum aan de Cesar Franckstraat 36 D te Hengelo. We beginnen om 10:30 en eindigen rond 18:00. De zaal is open vanaf 9.30 uur.
Aanmelden kan alleen door een e-mail te sturen naar: rodedraaktwente@gmail.com. Vermeld duidelijk in welke categorie je speelt, je naam (en EMA-nummer als je competitiespeler bent).
Het inschrijfgeld bedraagt € 20,00. Dit is inclusief lunch en twee consumpties. Je bent definitief ingeschreven zodra het inschrijfgeld is ontvangen door de penningmeester.
Rekeningnummer: NL66INGB0758510314 t.n.v. H.M. Buursink-Lem te Enschede. Inschrijvingen vanaf 1 oktober komen op een wachtlijst.
Het maximumaantal deelnemers is 88.
We hopen jullie te zien op 12 oktober!
Door je in te schrijven ga je automatisch akkoord met het gebruiken van je naam en ev. foto’s voor publicatie van de uitslag op onze website en de website van de NMB.

Hetty, Ans, Joke, Annemieke